Proč chováme pouze některá zvířata jako domácí mazlíčky


Již od pradávna lidé chovají i domácí mazlíÄky. AvÅ¡ak na rozdíl například od hospodářských zvířat, zde se uplatnilo pouze velmi malé množství druhů, a to z celé živoÄiÅ¡né říše. ObecnÄ› chovaných jich je jen pár. To vybízí k otázce, proÄ se například vlci, a pozdÄ›ji psi, stali naÅ¡imi partnery, namísto tÅ™eba medvÄ›dů.

 

Zde je potÅ™eba si uvÄ›domit, že dobrý domácí mazlíÄek musí mít hned nÄ›kolik vlastností. Ty by mÄ›ly být přítomny již u jeho divokého pÅ™edka, byÅ¥ v menší míře a lze je zesílit peÄlivým chovem a Å¡lechtÄ›ním.

 

liÅ¡ky nejsou dobří domácí mazlíÄci

 

Jednou z nich je to, že musí být schopno si vytvářet sociální vazby. JistÄ›, můžeme říci, že u koÄek to neplatí, avÅ¡ak to není tak docela pravda. AÄkoliv se na své majitele neváží ani zdaleka tak intenzivnÄ› jako psi, pÅ™eci jen jim nejsou lidé až tak lhostejní. To vÅ¡e samozÅ™ejmÄ› pÅ™edpokládá vysokou emoÄní inteligenci, kterou zdaleka ne každý druh má.

 

Dále musí být relativnÄ› snadné o nÄ›j peÄovat. Pro běžného ÄlovÄ›ka by nemÄ›lo být tak obtížné vytvoÅ™it mu ideální podmínky k životu. Jen tak totiž bude zvíře skuteÄnÄ› prospívat a plnit svůj hlavní úkol, tedy být nám partnerem a pomocníkem.

 

psi patří k nejoblíbenějším zvířatům

 

Také by nemÄ›lo mít žádná negativa, která lidi odpuzují, jako například zápach Äi drápy, které poÅ¡krábou vÅ¡e, Äeho se dotkne, aÅ¥ už zvíře chce Äi nikoliv. To ze hry vyÅ™azuje například liÅ¡ky, které mají svůj charakteristický pach.

 

V neposlední Å™adÄ› se nám také musí líbit. JistÄ›, vkus každého ÄlovÄ›ka je jiný, avÅ¡ak asi vÅ¡ichni souhlasí, že koÄka Äi pes jsou roztomilí, kdežto například brouci nikoliv. Pokud se nám totiž zvíře nelíbí, pak jej také nebudeme chtít chovat.

 

Je tedy jasné, proÄ Ãºzkým výbÄ›rem proÅ¡lo jen relativnÄ› málo druhů, pÅ™iÄemž prakticky jen koÄky, psi a papouÅ¡ci jsou celosvÄ›tovÄ› rozšíření. A je to dobÅ™e. Pořízení zvířete není nÄ›co, co bychom mÄ›li brát na lehkou váhu. Koneckonců za nÄ›j budeme po celý jeho život zodpovÄ›dní.

Galapágy


Galapágy jsou izolovaným souostrovím, kde nejznámější jsou 4 největší ostrovy Santa Cruz, Isabela, San Cristobal a Floriana. Jeho izolovanost se odráží v krajině a rozmanitosti místní fauny a flory. Z tohoto důvodu a mimo jiné bylo také souostroví v roce 1978 zařazeno do světového dědictví UNESCO.

 

leguán

 

Nejlepší možností, jak Galapágy navÅ¡tívit a poznat vÅ¡echny jejich krásy je tzv. hotel na vlnách v podobÄ› jachty, katamaránu Äi kajutové plachetnice nebo trojstěžníku. Vždy vÅ¡ak musíte cestovat s licencovaným průvodcem. Pokud byste si sami chtÄ›li půjÄit loÄ, nedovolí Vám to. Na vÄ›tších lodích máte veÅ¡kerý komfort: obsluhu v podobÄ› kapitána, kuchaÅ™e, průvodce a biologa. Budete sice závislí na pÅ™edem stanoveném programu, ale uvidíte mnohem více, než když byste využili ubytování na souÅ¡i. Na návÅ¡tÄ›vu Galapág se doporuÄuje minimálnÄ› 8 dní, plavby nabízejí délku trvání od 4 do 14 dnů.

 

Na Galapágách se rozliÅ¡ují celoroÄnÄ› dvÄ› období je to sezóna Äerven až prosinec, takzvané období sucha anebo období prosinec až kvÄ›ten, které se vyznaÄuje deÅ¡ti a teplejším moÅ™em vhodným ke Å¡norchlování.

 

Než se na Galapágy vydáte urÄitÄ› si dobÅ™e rozmyslete, jestli na to máte finanÄnÄ›. Letenka na Galapágy vyjde velmi draze a nejen ta. PÅ™i vstupu Vás hned zkasíruji o turistický poplatek a jelikož je zde jen velmi malá konkurence hotelů, neÄekejte za utracené peníze žádný luxus.

 

Na Galapágách žije hodnÄ› endemických druhů živoÄichů a rostlin, tzn. které jinde na svÄ›tÄ› nenajdete. Patří mezi nÄ› například želva sloní Äi albatros galapážský. Vyskytuje se zde i leguán moÅ™ský, terej modronohý a mnoho dalších. Jelikož je zdejší příroda pomÄ›rnÄ› nedotÄená a turistů je zde málo, tamní zvířata nemají strach z lidí. Můžete se zde například pohybovat v blízkosti lachtanů a plavat s nimi pod vodu a spoleÄnÄ› si užívat vodních radovánek.

 

želva sloní

 

 

Santa Cruz je druhým nejvÄ›tším ostrovem Galapág a zároveň nejvíce civilizovanou oblastí. MÄ›steÄko Puerto Ayora je jediným místem, kde se nacházejí Äetné hotýlky, restaurace nebo cestovní kanceláře. Najdete zde Darwinovu záchrannou stanici zvířat, kde žil známý poslední druh poddruhu želvy sloní na svÄ›tÄ› OsamÄ›lý George, který zde zemÅ™el roku 2012.

Mám ráda zvířata

Myslím si, že každý člověk má rád zvířata. Nemusí mít rád třeba například opravdu všechna zvířata na planetě, ale každý člověk má většinou nějaké zvíře opravdu hodně oblíbené, které by si také přál mít doma. Já si myslím, že kdyby každý člověk má doma alespoň nějaké zvíře, že by se také cítil opravdu více šťastnější. Protože zvíře dokáže člověka také zklidnit a dokáže se zvířetem také člověk relaxovat. Já o tomhle vím své. Protože mám doma dva psy a jednu kočku a řeknu vám, že když jsem opravdu nešťastná nebo smutná a potřebuji nějakou vzpruhu, tak tato moje tři zvířata jsou tady pro mě.

Roztomilý králík.

Opravdu se mi ještě nikdy nestalo, aby se mi neudělalo lépe, než když třeba na mě skočí pes a usne na mě. Anebo když se přijde za mnou pomazlit moje kočka, kterou mám už deset let a je stále čilá a má se k světu. Ovšem to bych ale nebyla já, abych zůstala pouze jenom u těch tří zvířátek. Ještě mám velikou zahradu, kde mám veliký kurník a mám tam dvě husy a také asi patnáct slepic. Baví mě to a já si vždycky říkám, kdyby všichni lidé alespoň takhle podporovali chov slepic a dalších zvířat, že by to byl opravdu lepší. Protože v dnešní době je všechno opravdu drahé. A všechny potraviny ze zvířat se k nám dovážejí většinou z ciziny.

Zvířata jsou různá.

Proč tedy například není více chovatelů, kteří by chovali třeba slepice na vajíčka anebo na maso? Podle mého názoru je to škoda, protože hodně lidí se stěhuje do města, kde tohle je samozřejmě nemožné, aby člověk choval slepice anebo husy či kachny. Takže jsem velice ráda, že naše rodiče se vůbec neodstěhovali z vesnice do města, protože jsme všichni zůstali na vesnici, kde je více také zábavy a také je tam mnoho způsobů, jak člověk může pracovat, nebo jak může podnikat. Já jsem vždycky chtěla podnikat v tom, že budu chovat zvířata a pěstovat opravdu hodně ovoce a zeleniny. 

Pěkné negližé

Také se zajímáte o módu? Pokud ano chápete, tak by vás třeba také zajímala taková móda, která bývala, kdysi. Vzpomínám si, když jsem já jako dítě chodila ještě k babičce a mojí prababičce na návštěvy, tak jsem se také koukala, jaké ony mají oblečení. Bylo to docela zajímavé, a dokonce i u prababičky. Byla ta móda taková zvláštní. Ale opravdu se mi hodně líbila. Jelikož stále babička nosila takové hodně dlouhé šaty, které byly velice zajímavé. Také měla spodničku. Do té doby jsem vůbec nevěděla, co spodnička je, takže mi to moje prababička a babička musely vysvětlit obě dvě. Bylo to docela zajímavé, protože už za mě tohle vůbec nebylo.

Sexy negližé.

Také nikdy nezapomenu na to, jak mi druhá babička ze strany otce říkala, že žádná žena by neměla být venku v šatech, které nemají vůbec žádnou spodničku. A bylo mi to docela divné, protože já jako dítě jsem nosila normálně sukně a šaty a vůbec pod tím jsem neměla žádnou spodničku. Takže mi to velice překvapilo a byla jsem zvědavá proč to vlastně tak je? A tak jsem se raději zeptala své maminky, jestli i ona nosí spodničku anebo něco podobného. Jako například kombiné a tak podobně. Maminka řekla, že spodničku už nenosí, ale že dříve se to nosilo, ale ona prý už asi ve dvaceti letech tohle přestala úplně nosit.

Černé negližé.

A víte, jakou funkci měla vůbec spodnička anebo negližé? Hlavně to, že vám pod šaty nešly vůbec prosvítat kalhotky anebo obrys podprsenky. Ta spodnička nebo kombiné bylo právě kvůli tomu. Tohle musím říct, že bylo velice výhodné, protože kolikrát, když si na sebe vezmu, třeba obtáhlé šaty, tak jde vidět obrys podprsenky anebo dokonce také kalhotek. Takže jsem si řekla, že bych vlastně možná ani neudělala chybu, kdybych si takhle pořídila alespoň jedno kombinace a jednu spodničku, to bych měla jistotu, že kdybych šla na důležitou večeři anebo schůzku, tak by mi vůbec nikde nešlo nic vidět. A jak jsem udělala, tak jsem také řekla. A když jsem si koupila jedno negližé, jsem ráda, že tohle mám, protože alespoň mám taky doma něco, co se nosilo dříve a bez čeho se dříve ženy ani vůbec neobešly. 

Cestování kdysi a dnes

Pokud v dnešní době pojmeme úmysl někam cestovat, můžeme tak učinit. Není na tom nic složitého, natož nemožného, a je jenom docela málo cestovatelských tužeb, které se nám nevyplní, na které musíme zapomenout.

My Češi máme například jedny z nejkvalitnějších cestovních pasů. Čímž pochopitelně není míněno, že by byly krásnější než ty cizí nebo byly třeba z odolnějšího materiálu. Tím je míněno, že naše pasy patří k těm nabízejícím bezvízové cestování do maxima zemí. Snad je za tím skutečnost, že jsme v elitním spolku jménem Evropská unie, možná ale tak trochu i to, že jsme jenom malý národ, který nehraje v globálním měřítku velkou roli a nikoho tak nedokázal na rozdíl od velmocí skutečně naštvat.

Pak máme i docela slušné příjmy, s nimiž si můžeme cestování dovolit. I když si stěžujeme na chudobu, ve skutečnosti naprostá většina z nás ani netuší, co to je být chudý. Na peníze si stěžujeme spíše proto, že je to náš folklór už z dob dávného minula, než že bychom je vážně neměli.

muž na horách

Žijeme rovněž na cestovatelsky docela atraktivním místě. Přímo ve středu Evropy, odkud se dá vydat všemi směry a aspoň k nejbližším sousedům to nemáme odnikud daleko.

Také dopravní infrastruktura je u nás velmi dobrá. Pomalu všude jezdí autobusy nebo vlaky, a z Prahy a občas i odjinud lze i odletět. A třeba s přestupy u sousedů se dostat klidně i na druhý konec světa.

žena na horách

Jsme prostě v dokonalé situaci, kterou nám může ve světě skutečně kdekdo závidět. A už se snad ani nechce věřit, jak krátce takové možnosti máme a jak rychle jsme jich dosáhli. Protože mnozí z nás pamatují i doby přesně opačné. Doby, kdy se od nás obvykle smělo jezdit jenom do tzv. spřátelených zemí, tedy na východ od železné opony, kterou jsme byli i my obehnáni. Doby, kdy spousta z nás ani neměla a nehodlala mít cestovní pas, protože by to představovalo byrokratické průtahy a ani s ním by pak člověka třeba nepustili jinam než do zemí, do nichž nám stačila jen výjezdní doložka. Doby, kdy byl štěstím bez sebe každý, kdo dostal devizový příslib, který byl jedním z prvních kroků, které bylo třeba učinit v naději, že se po spoustě dalších nezbytností možná dostaneme i jinam.

Kam se poděly South African Airways?

Na úsvitu mých zámořských cestovatelských dějin to nebyla žádná sláva. Nevím a nechce se mi zpětně zjišťovat příčina toho, co jsme tu měli, ale vyrazit do zámoří tehdy obvykle znamenalo si v dostatečném předstihu rezervovat letenku. Protože nabídka byla více než skoupá, internetové rezervace tu pro veřejnost snad ještě ani nebyly a cestovní kanceláře toho zase až tak moc nenabízely, takže kdo nepřišel včas, mohl skončit v nejlepším případě na čekací listině, zda se něco neuvolní.

Pak se to v průběhu let samozřejmě postupně zlepšovalo. Internet mi nabídl daleko lepší možnosti, letů a společností, které se nabízely a nabízejí, přibývalo, a dokonce i ceny začaly mnohdy rapidně klesat. A tak jsem si mohl stále snáze vybrat, kdy a s kým poletím do Jižní Afriky. Kde jsem byl prozatím devatenáctkrát na letně zimní dovolené.

letadlo v noci

Nejprve jsem tam létal přes Německo s Lufthansou plus případně jinými na tuto navazujícími leteckými společnostmi. A nebyly to věru špatné lety mezi Evropou a jihem černého kontinentu. I když jsem možná jenom neměl s čím srovnávat. Ale to se postupem let změnilo.

Do Jižní Afriky jsem tak letěl třeba i s Iberií. Tedy nízkonákladovou společností. Byla levná, a proto se jí dalo odpustit, že servis na palubě nebyl ve srovnání se zmíněnou Lufthansou zase až tak světoborný.

Nebo jsem tam létal s Air France přes Paříž. Ani k Air France nemohu mít nějaké zásadní připomínky, pominu-li složitosti při přestupu v Paříži a fakt, že personál nebýval zase až tak moc sympatický.

letadlo na obloze

Následovala léta letů se South African Airways mezi Frankfurtem nebo Mnichovem a jihoafrickým Johannesburgem. A jestli jsem tu něco nepochopil, pak to, proč nepatřila tato společnost mezi nejlépe hodnocené. Když – jen tak mimochodem a mimo jiné – měli jednou kvůli technickým problémům, což se může stát, dvanáctihodinové zpoždění a bez jakýchkoliv komplikací mi tedy zajistili přenocování v hotelu v Mnichově a následně Johannesburgu a bez sebemenších vytáček mi i vyplatili šestiseteurové odškodnění. Což není u leckteré letecké společnosti vůbec pravidlem a někdy s tím mají co dělat i specializovaní právníci.

Ale po koronaviru zmizeli South African Airways z nabídky. A byť to byla má nejoblíbenější letecká společnost, která jen tak mimochodem patřívala i k těm nejlevnějším plnohodnotným leteckým společnostem, už dva roky jsem ji nemohl využít. Čehož jsem litoval zejména letos, kdy jsem tedy musel využít o dost dražší firmu, jejíž úroveň byla daleko nižší. Tedy British Airways.

A tak jen lituji. A doufám, že se sem SAA jednoho dne vrátí. Abych se mohl vrátit i já k nim.

Jděte do nákupu příslušenství pro Vaši tiskárnu s rozumem


Přejete si, aby stav náplní ve Vaší tiskárně odpovídal dlouhodobě Vašim nárokům? S klidem se v tomto smyslu obraťte na spolehlivého prodejce. V jeho produktovém katalogu naleznete technicky zdatný sortimentcartridge pro inkoustové tiskárny. A samozřejmě také různorodé tonerové kazety pro laserová tiskárenská zařízení. Záleží pouze na Vás, jakému produktu dáte přednost. Motivem k výběru konkrétního produktu je bezesporu konkrétní požadavek Vaší tiskárny. Věřte, že s podporou kvalifikovaného týmu prodejních asistentů odpovídající výběr dokonalého komponentu stoprocentně dobře zvládnete.

Naši prodejní specialisté jsou Vám k dispozici

Nenechejte si kvalitní cartridge, kterou plnÄ› vyhovuje technickým parametrům Vaší tiskárny, vyfouknout pÅ™ed nosem. Stálým zákazníkům ověřeného internetového obchodu je navíc poskytováno luxusní zázemí nejrůznÄ›jších akÄních bonusů a slev. Využijte je také Vy. PeÄlivÄ› se seznamte s konkrétní nabídkou produktového katalogu. Pokud si s výbÄ›rem nevíte rady, navažte perspektivní dialog s prodejcem, který Vám rád pomůže.

Posted in Nezařazené |

Využívejte zajímavé a užitečné aplikace


Chytré mobilní telefony nokia nabízí svým majitelům nejen skvÄ›lý výkon, ale také různé aplikace, které můžete využívat pÅ™i každodenním životÄ› a můžete si tak spoustu vÄ›cí velmi usnadnit. TÄ›chto aplikací je navíc velké množství, díky Äemuž naleznete aplikaci takÅ™ka na vÅ¡echno od posilování, pÅ™es vaÅ™ení až k automobilům. PÅ™i výbÄ›ru se tak nemusíte nijak omezovat a díky dobrému operaÄnímu systému vám vÅ¡echny aplikací poběží tak, jak mají. Výhodou mobilních telefonů nokia je i to, že nabízí oproti konkurenci skvÄ›lý pomÄ›r mezi cenou a výkonem, díky Äemuž patří mezi ty nejoblíbenÄ›jší. Na výbÄ›r pÅ™itom máte hned z nÄ›kolika desítek různých modelů, které vás zaujmou nejen parametry, ale tak svým vzhledem.

Nekupujte mobilní telefony za předražené ceny

Spousta obchodů nabízí mobilní telefony nokia, Samsung nebo tÅ™eba iPhone za vysoké ceny, které jsou mnohdy i o nÄ›kolik tisíc korun dražší, nežli v naÅ¡em obchodÄ›. Náš obchod vám totiž nabízí kvalitní mobilní telefony různých znaÄek za skvÄ›lou cenu. PÅ™i výbÄ›ru se tak nemusíte nijak omezovat a můžete se zároveň spolehnout na kvalitu tÄ›chto mobilních telefonů.

Posted in Nezařazené |

Žádný kuchař z nebe nespadl


VaÅ™ení je pro nÄ›koho každodenní rutina, pro jiné jen nezbytná a nezáživná Äinnost, pro nÄ›které je to koníÄek a v neposlední Å™adÄ› je vaÅ™ení pro mnoho z nás profesí. Na otázku, jestli umíte vaÅ™it, si každý musí odpovÄ›dÄ›t sám. ProÄ si ale nevyzkouÅ¡et, jak na tom opravdu s kulinářským umÄ›ním jste. NiÄeho se bát nemusíte – naÅ¡e kurzy vaÅ™ení Praha jsou místem, kde se nejen máte možnost setkat s novými lidmi, ale vyzkouÅ¡et si pod odborným vedením vaÅ™ení nejrůznÄ›jších specialit i běžných jídel. NaÅ¡e kurzy vaÅ™ení jsou pravidelnÄ› obsazené, ale vzhledem k velkému zájmu kurzy vaÅ™ení Praha rozÅ¡iÅ™ujeme o další termíny, takže neváhejte a vÄas nám zaÅ¡lete svou pÅ™ihlášku.

Vyzkoušejte si kurzy vaření

Namítnete, že vaÅ™ení máte po krk a už máte své zabÄ›hnuté postupy a nehodláte nic mÄ›nit? O moc pÅ™icházíte. S urÄitými rozpaky k nám na naÅ¡e kurzy vaÅ™ení Praha pÅ™icházejí snad vÅ¡ichni, ale pokud si prohlédnete galerii naÅ¡ich již probÄ›hlých kurzů, pÅ™esvÄ›dÄíte se, že zde jde nejen o to nauÄit se vaÅ™it speciální pokrmy svÄ›tových kuchyní, ale také si v příjemné a přátelské atmosféře sdÄ›lit vzájemné zkuÅ¡enosti. NaÅ¡e kurzy vaÅ™ení Praha jsou jedineÄným zážitkem, který Vás nezklame.

Posted in Nezařazené |

Zařiďte si bydlení tak, jak to cítíte

Chcete zmodernizovat starý byt, či dům nebo zachovat stávající prvky? Chystáte se dokončit stavbu nového domu a přemýšlíte, jak zútulnit interiér? Ve všech případech vás budou zcela jistě zajímat dveře Vlašim. Standardní prvek každé domácnosti, který se tak nezdá, ale je základem konečného designu. Můžete si pořídit úžasný nábytek, položit kvalitní podlahu, ale pokud se výběru tohoto prvku nebudete pečlivě věnovat, může to celkový dojem velice nepěkně narušit. Právě tento detail je první, čeho si každý při vstupu do vašeho příbytku všimne, proto stojí za zvážení, jaké si pořídíte vy.

Otevřený i zavřený prostor

Dnešní moderní bydlení nabízí spíš varianty otevřeného interiéru, ale věřte, že občas je na škodu, že dveře Vlašim chybí. Zrovna, když končí romantická idylka vašeho manželství a vy potřebujete být na chvíli sami nebo když se vám zrovna něco nepovede v kuchyni a zápach se vane každou místností. Ani vaše pubertální dcera nebo syn by vám nepoděkovali za pokoj, který se nedá zavřít. Nechat otevřeno můžete přece kdykoliv.

Posted in Nezařazené |