Děti jsou zkouška trpělivosti


Zejména rodiÄe prvního dítÄ›te si naivnÄ› myslí, že nejhorší období v životÄ› dítÄ›te je novorozenecké. Netušíte co dítÄ› potÅ™ebuje, co znamená který projev, nedomluvíte se s tím, nic vám nerozumí, a vy zase nerozumíte jemu. Jenže mu staÄí málo – bezpeÄí, láska, plné a spokojené bříško, teplo a dostatek spánku. Jak dítÄ› roste, logicky se zvyÅ¡ují i jeho nároky. ZaÄíná se více hýbat, rodiÄe musí být více ve stÅ™ehu, a je potÅ™eba dítÄ›ti pÅ™izpůsobovat život celé rodiny. BÄ›hem druhého roku zaÄíná období prvního vzdoru, což je pro nervy obrovská zkouÅ¡ka.

rodina dítě

DítÄ› zásadnÄ› nejde kam chcete vy, na vÅ¡echno vám odpovídá ne, jeÄí, může vás i bít, kopat do vÄ›cí i do vaÅ¡eho psa, a vy si tak nÄ›jak nevíte rady co s ním. Máte strach s ním kamkoliv jít, protože když ho chytne záchvat kvůli jiné barvÄ› koupené tyÄinky, Äelíte opovržlivým pohledům vÅ¡ech lidí okolo. Toto období je normální a pÅ™ejde až okolo tÅ™etího roku. Nezývá než se nadechnout a poÄkat, až váš andílek pÅ™estane bÄ›snit. Je samozÅ™ejmÄ› potÅ™eba mu už vysvÄ›tlovat nÄ›které vÄ›ci, protože v tomto vÄ›ku už dítÄ› rozumí. Dobrým slovem ale vÄ›tÅ¡inu dÄ›tí nevychováte, a tak i když neradi, mnozí rodiÄe poprvé plácnou své dítÄ› pÅ™es zadek.

matka a dítě

Tady se objeví první protesty odpůrců tÄ›lesných trestů. Jenže mnozí rodiÄe mají moc dobÅ™e vyzkouÅ¡eno, že vysvÄ›tlování nikam nevedlo a dítÄ› si veselo do rodiÄů kopalo dál. V takovém případÄ› je vÄ›tÅ¡inou bohužel jedno plácnutí na zadek to jediné co vám momentálnÄ› pomůže. RozhodnÄ› nejde o žádné týrání, jak se nÄ›kteří lidé tváří. Takové rady vÄ›tÅ¡inou udílí bezdÄ›tní lidé nebo lidé, kteří vychovali ze svých dÄ›tí bezohledné jedince, kteří jsou pÅ™esvÄ›dÄeni že můžou vÅ¡echno. Vychovat dítÄ› je velmi těžké. Je ale nutné se nauÄit být v klidu za každé situace. JedinÄ› tak si s dítÄ›tem vybudujete vztah, kde vám bude věřit a pÅ™ijde za vámi s každým problémem.

Děti a rodinné sešlosti


Pokud mnoho dÄ›tí nÄ›co příliÅ¡ nemusí, jsou to rodinné seÅ¡losti. ProÄ tomu tak je? VÄ›tÅ¡inou je to proto, že v rodinÄ› není nikdo podobného vÄ›ku a tak se kolikrát dané dítÄ› nudí, jelikož nemá co dÄ›lat.

Pokud se rozhodnete jít na nÄ›jakou tu rodinnou seÅ¡lost, nemÄ›li byste zapomenout vzít pro vaÅ¡e dítÄ› nÄ›jaké hraÄky a to proto, aby si mÄ›lo dané dítÄ› s Äím hrát. Opravdu je vhodné dané dítÄ› zabavit a to proto, aby se nenudilo a nedopadlo to tak, že by za vámi co chvíli chodilo a říkalo vám, že by už chtÄ›lo jít domů.

malé dítě

SkuteÄnÄ› je potÅ™eba na zábavu pro dÄ›ti myslet a to proto, aby se nestalo, že si danou seÅ¡lost neužijete, protože se nebudete moct vaší rodinÄ› vÄ›novat tak, jak jste plánovali.

Jsou dÄ›ti, které se dokáží zabavit samy, takže pokud jim dáte pár hraÄek, klidnÄ› i hodinu o nich neuslyšíte, ale jsou i takové dÄ›ti, které u niÄeho dlouho nevydrží, takže ÄlovÄ›k musí poÄítat s tím, že je dobré vzít hraÄek více.

Zabavit dítÄ› v exteriéru je kolikrát snazší, než zabavit dítÄ› v interiéru. Pokud je dítÄ› venku, můžete se s ním zajít podívat na to, co kde na dané zahradÄ› je, ale pokud jste uvnitÅ™, kolikrát není prostor na to se jít nÄ›kam podívat a udržet dítÄ› jen v jedné místnosti rozhodnÄ› není jednoduché. ÄŒlovÄ›k musí poÄítat s tím, že mnoho dÄ›tí je dnes velice zvídavých, takže mají problém být pouze v jedné místnosti.

ruce dětí

Než se vydáte na nÄ›jakou tu rodinnou seÅ¡lost, opravdu byste si mÄ›li urÄité vÄ›ci promyslet, aby se nestalo, že se na vás budou vÅ¡ichni Å¡karedÄ› dívat, jelikož nezvládnete dané dítÄ› zabavit. Bohužel jsou rodiny, kde se na ÄlovÄ›ka nedívají zrovna hezky, pokud má ÄlovÄ›k problém své dítÄ› zabavit. Kolikrát za to ale ÄlovÄ›k nemůže, že si dané dítÄ› usmyslelo, že si hrát nechce. Spousta lidí má problém nÄ›co takového pochopit.

S dÄ›tmi a zábavou to kolikrát nebývá snadné, takže by bylo vhodné neurážet rodiÄe za to, že mají problém vymyslet zábavu pro jejich dítÄ›.

Jak uspořádat dětskou párty?


1) místo

Jako první musíte vyřešit, kde narozeninovou oslavu vůbec uděláte. Pokud ji budete organizovat v létě, máte širší záběr, protože můžete využít i venkovní zahrady a hřiště.

2) koho pozvat

Další důležitý bod jsou hosté. Jaké děti si vaše dítko přeje na narozeninové oslavě mít? Jednotlivá jména si sepište na papír.

3) pozvánky

VÄas dejte pozvaným úÄastníkům vÄ›dÄ›t, kdy, kde a od kolika hodin se narozeninová oslava koná. V pozvánce také poproste o potvrzení úÄasti. Budete vÄ›dÄ›t s kolika úÄastníky můžete poÄítat a snáze tak plánovat catering a program.

dítě

4) téma

VÄ›tÅ¡ina dÄ›tských oslav má nÄ›jaké téma. Pro úÄastníky je pak snazší vyladit kostým a pro vás jako pro organizátory vyzdobit prostory (ubrousky, kalíšky, balonky a tak dále).

5) catering

Není nic horšího, než hladové dítÄ› na oslavÄ›. Nachystejte catering vÄetnÄ› nápojů a pokud se zúÄastní i rodiÄe, myslete i na nÄ›. Co dÄ›tem zachutná?

  • kuÅ™ecí mini řízeÄky s keÄupem
  • pizza Å¡neci z listového tÄ›sta
  • kÅ™upky
  • ovoce (hroznové víno, pokrájené jablko, jahody, borůvky, banán)
  • jednohubky s pomazánkou

6) dort

U dortu vždy vycházejte z tématu oslavy. Pokud si na něj sama netroufnete, objednejte ho u profesionálů. Budete to mít bez starostí a budete se moci soustředit na jiné věci.

7) program

Vždy mÄ›jte v záloze pro dÄ›ti nÄ›jaký program. Nikdo nechce, aby se na oslavÄ› narozenin nudily. DÄ›ti ocení sportovní opiÄí dráhu, kouzelníka nebo i kreativní koutek.

jahody

8) něco na závěr

Každý úÄastník oslavy si rád nÄ›co odnese domů. Proto mÄ›jte pÅ™ipravený malý dáreÄek pro každého úÄastníka oslavy. Může jít tÅ™eba jen o balonek, perníkové srdce nebo přáníÄko s podÄ›kováním.

Závěrem

I když budete dÄ›tskou oslavu plánovat sebevíc, téměř vždy se objeví nÄ›co, co vám rozhodí plány. Dort se nepovede, půlka dÄ›tí onemocní a kouzelník zapomene kouzelnou hůlku. Ale nedovolte niÄemu, aby vám to zkazilo radost a oslavu si užijte spoleÄnÄ› s dÄ›tmi.