Technika jako zábava


Co si myslíte o technice a dalších technických vymoženostech? Podle mého názoru je toho už opravdu hodnÄ›, protože kdyby lidé tÅ™eba dbali také na to, co by nejradÄ›ji lidé dÄ›lali a nedávali by pÅ™ednost stále na sto procent jenom technice, tak si myslím, že by ten náš svÄ›t byl o nÄ›co lepší. Protože se mi zdá, že v poslední dobÄ› mají stroje opravdu nad námi navrch. To se mi vůbec nelíbí a kdyby to bylo jenom na mÄ›, tak bych to zakázala a nÄ›co bych s tím rozhodnÄ› dÄ›lala. A to jsem si taky Å™ekla, že kdybych byla tÅ™eba nÄ›jaký pragmatik a nebo nÄ›jaký odborník na techniku nebo poÄítaÄe, že by to pÅ™eci jenom bylo o nÄ›co lepší, protože já osobnÄ› nejvíce dbám na to, aby právÄ› práce byla dávána hlavnÄ› lidem a ne strojům. Lidé mají pÅ™ednost, ne? Kolikrát také slýchám, že za chvilku, tÅ™eba asi za padesát nebo Å¡edesát let, kdy vÅ¡echno bude jenom umÄ›lé Inteligence a vÅ¡echno bude ovládat jenom ona, tak to bude problém. Ano, umÄ›lá inteligence a technika. Já si myslím, že lidé nÄ›jak moc pÅ™eceňují stroje.

Bez techniky to nejde.

Co kdyby se to tÅ™eba najednou vzbouÅ™ilo a potom by nám vládli opravdu stroje? Já si myslím, že kdyby lidé trochu zpomalili v té technice a také více tÅ™eba dbali sami o sebe a peÄovali také o duÅ¡evní zdraví, že by udÄ›lali opravdu dobÅ™e. Ne každý ÄlovÄ›k se může cítit opravdu v pohodÄ›.

PoÄítaÄe mám ráda.

A když se jeÅ¡tÄ› do toho pustí technika a další technické vymoženosti a technické stroje, tak to ÄlovÄ›ka může opravdu hodnÄ› unavit. Já osobnÄ› bych se bála, proto jsem ráda, že mám kolem sebe přátele a také skvÄ›lou rodinu, která mÄ› vždycky pomůže a podpoří mÄ›, když budu potÅ™ebovat. A je logické, že já umím sice na poÄítaÄi, skvÄ›le a jsem dokonce také poÄítaÄový inženýr, ale nepÅ™eháním to. A umím rozdÄ›lit práci mezi osobní život a to je velmi důležité. Tohle by mÄ›l umÄ›t každý a myslím si, že kdo bude mít znalosti v technice nebo v poÄítaÄích, že by toho nemÄ›l urÄitÄ› využívat.