Doprava ve městě


Spousta aut

PÅ™i sledování statistik je nám jasné, že osobních automobilů u nás pÅ™ibývá, pÅ™iÄemž není žádnou výjimkou, že rodina má více než jeden automobil. Nabídka automobilů je opravdu Å¡iroká a nÄ›jakou tu ojetinu si může zakoupit kde kdo. Provoz na naÅ¡ich silnicích je tedy úplnÄ› odliÅ¡ný od minulého režimu. Každý rok se stane docela dost nehod, takže je potÅ™eba být na silnici opatrný a plnÄ› se vÄ›novat řízení. Navíc v mnoha mÄ›stech bývá ve Å¡piÄkách horší dopravní situace, takže je potÅ™eba vyjet do práce dřív, abychom mezi dalšími lidmi cestujícími z různých vesnic a mÄ›st dorazili vÄas.

dopravní kolona

Za zvážení stojí také veÅ™ejná doprava. Sice se musíme řídit jízdním řádem a může to znamenat více Äasu pryÄ, ale rozhodnÄ› to má i své výhody. První je, že uÅ¡etříme, protože kromÄ› paliva musíme u auta Å™eÅ¡it pojistku, STK a jeÅ¡tÄ› k tomu servis. Navíc pÅ™i jízdÄ› veÅ™ejnou dopravou nemusíme řídit, takže cesta je pohodovÄ›jší a můžeme se vÄ›novat jiným Äinnostem.

Pohyb po městě

Jestliže bydlíte v nÄ›jakém vÄ›tším mÄ›stÄ› a práci máte na jeho druhém okraji, tak se vÄ›tÅ¡inou nevyplatí ani vytahovat auto. Studenému motoru totiž poskakování pár kilometrů bÄ›hem Å¡piÄky moc neprospÄ›je a spotÅ™eba nebude také nijak slavná. Zcela se vyhnout zácpám lze pomocí elektrické koloběžky, které zažívají velký rozmach. Na mnoha místech nemusíme mít ani svou vlastní, protože staÄí využít sdílené. Jestli tuto možnost nemáte a chcete mít nÄ›jakou vlastní, tak je potÅ™eba hledat co nejlepší parametry za co nejnižší cenu.

elektrická koloběžka

Do mÄ›sta vÄ›tší pneumatiky vÄ›tÅ¡inou potÅ™eba nejsou, ale hodí se mít dostatek výkonu. Když jezdíme pár kilometrů do práce, tak nepotÅ™ebujeme ani nijak závratnÄ› velkou baterii. MÄ›li bychom volit kvalitní konstrukci a akumulátor, abychom se doÄkalo vysoké životnosti bez potíží. S koloběžkou dokážeme uÅ¡etÅ™it dost penÄ›z, ale pÅ™i jízdÄ› bychom nemÄ›li zapomínat na bezpeÄnost a mít dobré ochranné pomůcky.