Technika nám slouží různě


Kdyby na to pÅ™iÅ¡lo, vždy by se naÅ¡el nÄ›kdo, kdo by poskytl ostatním to, co tito vyžadují nebo si to pÅ™ejí. Vždy by se naÅ¡el nÄ›kdo, kdo by dokázal odvést požadovanou práci, aÅ¥ už by Å¡lo o cokoliv. OvÅ¡em je jasné, že je celá Å™ada situací, kdy by taková lidská Äinnost nebyla právÄ› nejdokonalejší a nejefektivnÄ›jší. A tak se lidstvo zaÄalo už dávno zaopatÅ™ovat nejrůznÄ›jší technikou, která byla vynalézána proto, aby nám lidem usnadnila a zdokonalila život.

Co se takových technických vymožeností, které nám sloužily a nÄ›kdy dodnes slouží, týká, jde tÅ™eba o nejrůznÄ›jší automaty. Do tÄ›ch vhazujeme mince a dostáváme na oplátku to, co žádáme, od jízdenek pÅ™es zboží až po kdejakou jinou službu. Máme tu automaty na jídlo, na jízdenky, na peníze… Ano, i bankomaty. A to vÅ¡e jsme si vymysleli proto, aby na vÅ¡ech žádoucích místech nemuseli stát lidé, kteří by tuto Äinnost vykonávali sami, kteří by ale byli Äasto nevytížení a příliÅ¡ drazí.

hrací automaty

OvÅ¡em taková technika, jež souvisí s penÄ›zi, potÅ™ebuje i urÄité zabezpeÄení proti zneužití. A tak se vymýšlela další technika. TÅ™eba ta, jež dokáže v automatech rozliÅ¡it vkládané peníze od jejich imitací, nebo která brání krádežím pÅ™edtím vložených penÄ›z. Máme tedy i různé alarmy, i bezpeÄnostní kamery, i požární hlásiÄe.

Ale lidé jsou pÅ™esto nenechaví. A tak nÄ›kdy využívají další techniku, jenom aby nÄ›co pÅ™ekonali a nezákonnÄ› si polepÅ¡ili. Jsou tu různé vrtáky a autogeny, kterými se dá dostat do sejfů, jsou tu poÄítaÄe schopné rozlousknout kdejaký bezpeÄnostní kód a podobnÄ›.

elektrické křeslo

A aby se nerozmohlo podobné nebo jeÅ¡tÄ› horší zneužívání techniky, byla objevena i nejrůznÄ›jší zařízení, jež mají pachatele po odsouzení udržet bezpeÄnÄ› za mřížemi. A když jde o pachatele tÄ›ch nejtěžších zloÄinů? Pak v nÄ›kterých zemích slouží další technika, jež zabraňuje jejich dalšímu nezákonnému poÄínání, jako je dejme tomu gilotina nebo elektrické kÅ™eslo.