Co nás na hrách tak láká


S hrami máme spojené pÅ™edevším dÄ›ti, avÅ¡ak není žádným tajemstvím, že se jim mnohdy rádi vÄ›nují i dospÄ›lí. Platí to nejen o videohrách, nýbrž i o tÄ›ch klasických. Je tedy otázkou, co nás na nich vlastnÄ› tak pÅ™itahuje. ProÄ je máme tak rádi, že se jim vÄ›nujeme ve svém volném Äase namísto odpoÄinku?

 

dÄ›ti hrající poÄítaÄovou hru

 

Tou hlavní odpovÄ›dí je, že nám, podobnÄ› jako například knihy a filmy, nabízí únik od reality. AvÅ¡ak na rozdíl od pÅ™edchozích dvou uvedených si ve hÅ™e můžeme tuto realitu vytvářet sami a nejsme obvykle vázáni příbÄ›hem, který napsal nÄ›kdo jiný. Navíc můžeme být aktivním úÄastníkem dÄ›ní, což nám jeÅ¡tÄ› více pomůže se ponoÅ™it do onoho nového svÄ›ta.

 

To vÅ¡e je pro ÄlovÄ›ka důležitÄ›jší, než bychom si mohli myslet. V běžném životÄ› je totiž naÅ¡e mysl téměř neustále zamÄ›stnána různými starostmi, aÅ¥ už se jedná o problémy Äi nedodÄ›lané resty v zamÄ›stnání, pÅ™emýšlení nad tím, co nakoupit, kdy uklidit a podobnÄ›. A vÅ¡echny tyto vÄ›ci na nás dopadají.

 

terÄ se Å¡ipkami

 

JistÄ›, stres, který každá jednotlivá položka působí, není vÄ›tÅ¡inou nijak velký. Problém je, že jich je mnohdy více najednou. A pokud se jedná o dlouhodobý stav, může to snadno vést nejen k celkovému vyÄerpání organismu, ale také k depresi Äi dokonce vyhoÅ™ení.

 

Proto je dobré se pravidelnÄ› od vÅ¡ech starostí na chvíli oprostit, a právÄ› k tomu jsou nejrůznÄ›jší hry ideální. Navíc mají i tu výhodu, že se v nich Äasto uÄíte novým vÄ›cem, aniž byste si to uvÄ›domovali. ProcviÄujete si postÅ™eh, logické myÅ¡lení, nebo tÅ™eba i jen angliÄtinu, což jsou vÅ¡echno vÄ›ci, které se vám budou rozhodnÄ› hodit.

 

Neměli bychom tedy na ně zanevřít jen proto, že už jsme dospělí. Uvolnit se potřebujeme stejně jako děti, a možná ještě více. Jistě, na rozdíl od našich potomků nepotřebujeme získávat tolik nových dovedností, avšak relaxace a oddech, který našemu mozku poskytnou, jsou bezesporu k nezaplacení.