Jak zabezpečit svou internetovou stránku


O tom, že dnes se prakticky žádná firma bez vlastní internetové stránky neobejde. Problém je vÅ¡ak v tom, že internet není tak bezpeÄným místem, jak by se mohlo zdát. Vždy hrozí nebezpeÄí, že náš web napadnou hackeÅ™i. Je tedy jen pochopitelné, že se proti tomu budeme muset nÄ›jakým způsobem ochránit. Ale jak?

 

kódování internetové stránky

 

Tou asi nejlepší možností je kvalitní enkrypce a kódování. Ideální je použít to nejlepší zabezpeÄení, jako je v souÄasné dobÄ› k dispozici. A vzhledem k tomu, že se i tento obor neustále vyvíjí, je rozhodnÄ› dobré jej pravidelnÄ› aktualizovat. Ani hackeÅ™i totiž nelení, a neustále se snaží nejnovÄ›jší kódování prorazit. Musíme proto být o krok pÅ™ed nimi.

 

Dále je nutné administrativní přístupy, používané k pÅ™ihlášení na web tak, abychom jej mohli upravovat. Čím silnÄ›jší heslo, tím lépe. V ideálním případÄ› by mÄ›lo obsahovat kombinaci náhodných velkých a malých písem, Äísel a znaků. Takové heslo bude pro hackera téměř nemožné pÅ™ekonat. Problém je vÅ¡ak v tom, že se bude i nám hůře pamatovat.

 

typ internetového obchodu

 

S tím samozÅ™ejmÄ› souvisí i to, že své heslo nikde nenecháváme. Zdaleka nejlepší je, pokud si jej pamatujeme, i když je fakt, že náhodná kombinace písmen, Äísel a znaků je na zapamatování obtížná. PÅ™esto bychom se o to mÄ›li snažit. Zároveň bychom pro přístup na editaci naÅ¡eho webu mÄ›li mít jiné heslo, než pro kterékoliv jiné zařízení na poÄítaÄi.

 

OvÅ¡em to není vÅ¡e. V neposlední Å™adÄ› bychom nemÄ›li poskytovat dálkový přístup do naÅ¡eho poÄítaÄe vůbec nikomu, bez ohledu na to, zda nám tvrdí, že jsou například z technické podpory Microsoftu. V tomto případÄ› rozhodnÄ› platí, že si svůj poÄítaÄ musíme chránit, pokud nechceme, aby byl zneužit.

 

V neposlední Å™adÄ› je pak dobré náš web Äasto kontrolovat, opravovat a opravovat případná slabá místa. Jen tak budeme mít jistotu, že naÅ¡e internetové stránka bude skuteÄnÄ› v bezpeÄí.