Děti jsou zkouška trpělivosti


Zejména rodiÄe prvního dítÄ›te si naivnÄ› myslí, že nejhorší období v životÄ› dítÄ›te je novorozenecké. Netušíte co dítÄ› potÅ™ebuje, co znamená který projev, nedomluvíte se s tím, nic vám nerozumí, a vy zase nerozumíte jemu. Jenže mu staÄí málo – bezpeÄí, láska, plné a spokojené bříško, teplo a dostatek spánku. Jak dítÄ› roste, logicky se zvyÅ¡ují i jeho nároky. ZaÄíná se více hýbat, rodiÄe musí být více ve stÅ™ehu, a je potÅ™eba dítÄ›ti pÅ™izpůsobovat život celé rodiny. BÄ›hem druhého roku zaÄíná období prvního vzdoru, což je pro nervy obrovská zkouÅ¡ka.

rodina dítě

DítÄ› zásadnÄ› nejde kam chcete vy, na vÅ¡echno vám odpovídá ne, jeÄí, může vás i bít, kopat do vÄ›cí i do vaÅ¡eho psa, a vy si tak nÄ›jak nevíte rady co s ním. Máte strach s ním kamkoliv jít, protože když ho chytne záchvat kvůli jiné barvÄ› koupené tyÄinky, Äelíte opovržlivým pohledům vÅ¡ech lidí okolo. Toto období je normální a pÅ™ejde až okolo tÅ™etího roku. Nezývá než se nadechnout a poÄkat, až váš andílek pÅ™estane bÄ›snit. Je samozÅ™ejmÄ› potÅ™eba mu už vysvÄ›tlovat nÄ›které vÄ›ci, protože v tomto vÄ›ku už dítÄ› rozumí. Dobrým slovem ale vÄ›tÅ¡inu dÄ›tí nevychováte, a tak i když neradi, mnozí rodiÄe poprvé plácnou své dítÄ› pÅ™es zadek.

matka a dítě

Tady se objeví první protesty odpůrců tÄ›lesných trestů. Jenže mnozí rodiÄe mají moc dobÅ™e vyzkouÅ¡eno, že vysvÄ›tlování nikam nevedlo a dítÄ› si veselo do rodiÄů kopalo dál. V takovém případÄ› je vÄ›tÅ¡inou bohužel jedno plácnutí na zadek to jediné co vám momentálnÄ› pomůže. RozhodnÄ› nejde o žádné týrání, jak se nÄ›kteří lidé tváří. Takové rady vÄ›tÅ¡inou udílí bezdÄ›tní lidé nebo lidé, kteří vychovali ze svých dÄ›tí bezohledné jedince, kteří jsou pÅ™esvÄ›dÄeni že můžou vÅ¡echno. Vychovat dítÄ› je velmi těžké. Je ale nutné se nauÄit být v klidu za každé situace. JedinÄ› tak si s dítÄ›tem vybudujete vztah, kde vám bude věřit a pÅ™ijde za vámi s každým problémem.