Galapágy


Galapágy jsou izolovaným souostrovím, kde nejznámější jsou 4 největší ostrovy Santa Cruz, Isabela, San Cristobal a Floriana. Jeho izolovanost se odráží v krajině a rozmanitosti místní fauny a flory. Z tohoto důvodu a mimo jiné bylo také souostroví v roce 1978 zařazeno do světového dědictví UNESCO.

 

leguán

 

Nejlepší možností, jak Galapágy navÅ¡tívit a poznat vÅ¡echny jejich krásy je tzv. hotel na vlnách v podobÄ› jachty, katamaránu Äi kajutové plachetnice nebo trojstěžníku. Vždy vÅ¡ak musíte cestovat s licencovaným průvodcem. Pokud byste si sami chtÄ›li půjÄit loÄ, nedovolí Vám to. Na vÄ›tších lodích máte veÅ¡kerý komfort: obsluhu v podobÄ› kapitána, kuchaÅ™e, průvodce a biologa. Budete sice závislí na pÅ™edem stanoveném programu, ale uvidíte mnohem více, než když byste využili ubytování na souÅ¡i. Na návÅ¡tÄ›vu Galapág se doporuÄuje minimálnÄ› 8 dní, plavby nabízejí délku trvání od 4 do 14 dnů.

 

Na Galapágách se rozliÅ¡ují celoroÄnÄ› dvÄ› období je to sezóna Äerven až prosinec, takzvané období sucha anebo období prosinec až kvÄ›ten, které se vyznaÄuje deÅ¡ti a teplejším moÅ™em vhodným ke Å¡norchlování.

 

Než se na Galapágy vydáte urÄitÄ› si dobÅ™e rozmyslete, jestli na to máte finanÄnÄ›. Letenka na Galapágy vyjde velmi draze a nejen ta. PÅ™i vstupu Vás hned zkasíruji o turistický poplatek a jelikož je zde jen velmi malá konkurence hotelů, neÄekejte za utracené peníze žádný luxus.

 

Na Galapágách žije hodnÄ› endemických druhů živoÄichů a rostlin, tzn. které jinde na svÄ›tÄ› nenajdete. Patří mezi nÄ› například želva sloní Äi albatros galapážský. Vyskytuje se zde i leguán moÅ™ský, terej modronohý a mnoho dalších. Jelikož je zdejší příroda pomÄ›rnÄ› nedotÄená a turistů je zde málo, tamní zvířata nemají strach z lidí. Můžete se zde například pohybovat v blízkosti lachtanů a plavat s nimi pod vodu a spoleÄnÄ› si užívat vodních radovánek.

 

želva sloní

 

 

Santa Cruz je druhým nejvÄ›tším ostrovem Galapág a zároveň nejvíce civilizovanou oblastí. MÄ›steÄko Puerto Ayora je jediným místem, kde se nacházejí Äetné hotýlky, restaurace nebo cestovní kanceláře. Najdete zde Darwinovu záchrannou stanici zvířat, kde žil známý poslední druh poddruhu želvy sloní na svÄ›tÄ› OsamÄ›lý George, který zde zemÅ™el roku 2012.