Cítíte, že už to není v lásce ono?


Pokud cítíte, že už to není v lásce ono, možná by nebylo Å¡patné to zkusit zaÄít Å™eÅ¡it. ÄŒasto se s nÄ›Äím takovým můžeme setkat u žen a to proto, že zaÄnou mít po Äase pocit, že jim jejich muž nevÄ›nuje tolik pozornosti, kolik by mÄ›l, nezajímá se o nÄ› tak, jako se zajímal dříve apod.

Jestliže žena dojde k názoru, že to již v lásce není ono, kolikrát se bojí pÅ™ijít s nÄ›Äím takovým za svou poloviÄkou, jelikož se bojí toho, co nastane.

NÄ›kdy je nÄ›co takového ale tím nejlepším Å™eÅ¡ením. Pokud ÄlovÄ›ku, se kterým jste, Å™eknete vaÅ¡e pocity, může se to zmÄ›nit, pokud se ÄlovÄ›k rozhodne s tím nÄ›co dÄ›lat a pokud se nic nezmÄ›ní, budete vÄ›dÄ›t, že nemá smysl v daném vztahu jakkoliv pokraÄovat.

rudá růže

Nikdo by nemÄ›l být ve vztahu, který daného ÄlovÄ›ka nedÄ›lá Å¡Å¥astným. Pokud jste více smutní než Å¡Å¥astní, rozhodnÄ› to není dobÅ™e.

Vztah nemá být o tom, že se jeden bude trápit a druhému bude všechno jedno. I když je dnes mnoho vztahů, kde to přesně takto je, nemusí váš vztah být dalším vztahem, kde je to úplně stejné.

Jestliže cítíte, že daný vztah už není ono a láska už dávno vyprchala, bylo by vhodné si o tom promluvit.

KlidnÄ› se může stát, že jakmile zaÄnete, vaÅ¡e druhá poloviÄka vás pÅ™eruší a Å™ekne vám, že to vidí stejnÄ›. Pokud tomu tak bude, bude na vás, abyste se rozhodli, jestli se pokusíte to nÄ›jakým způsobem vyÅ™eÅ¡it nebo daný vztah ukonÄíte.

dva lidé

Jestliže se ale nÄ›co stává, pak je to to, že i když se dva lidé rozhodnou, že se daný vztah pokusí zachránit, na konec to stejnÄ› dopadne tak, že se po Äase daný vztah rozpadne, protože stále byl jen jeden ÄlovÄ›k tím, který se snažil, aby daný vztah fungoval.

I když se kolikrát může stát, že se ze zaÄátku snaží oba, ve výsledku je to tak, že se vždy snažil pouze jeden.

Pokud zaÄne láska vyprchávat, je dobré to zkusit Å™eÅ¡it. Když ani nÄ›co takového nepomůže, bude lepší od sebe odejít. Nikdo by se ve vztahu nemÄ›l trápit. O tom by to nikdy nemÄ›lo být.

Když do vztahu a lásky dvou lidí někdo neustále zasahuje


Pokud do vztahu dvou lidí nÄ›kdo neustále zasahuje, pak pokud dva lidé nejsou dostateÄnÄ› silní, rozhodnÄ› to může dopadnout tak, že se daný vztah rozpadne. Může to ale dopadnout i tak, že se daný vztah nerozpadne, ale jeden z daného páru bude mít milence nebo milenku. Bohužel i s nÄ›Äím takovým se dnes můžeme setkat, a to opravdu Äasto. Je mnoho párů, kde je to opravdu tak, že jeden z daného páru má milence nebo milenku. Jakmile dojde k tomu, že na to ten, který milence nebo milenku nemá, pÅ™ijde, nemůže se daný ÄlovÄ›k divit tomu, pokud ÄlovÄ›k bude chtít vztah ukonÄit. Je jen velmi málo lidí, kteří se s nÄ›Äím takovým dokáží smířit. Bohužel je mnohem více tÄ›ch, které i když to může velmi bolet, udÄ›lají to, že se s daným ÄlovÄ›kem rozejdou a až po Äase si najdou nÄ›koho, kdo by nikdy nepodvedl.

dva lidi

RozhodnÄ› jsou lidé, kteří by nikdy nikoho nepodvedli a to proto, že by se sami na sebe už nikdy nemohli podívat. PÅ™esnÄ› takto by to mÄ›l mít každý z nás, ale jsou lidé, kteří to takhle nemají a je jím úplnÄ› jedno, že tím, co dÄ›lají, mohou druhému ÄlovÄ›ku ublížit a to natolik, že i když okolí věří, že daný ÄlovÄ›k sám nezůstane, bude tomu právÄ› tak, že daný ÄlovÄ›k už napořád zůstane sám, protože bude mít problém komukoliv věřit. Věřit tomu, že jej daný ÄlovÄ›k nepodvede s nÄ›kým jiným.

muž se ženou

Opravdu se může stát, že pokud muž svou ženu podvede s jinou, dopadne to tak, že jeho žena poté, co se rozejdou, zůstane už napořád sama, protože nebude mít sílu na to, aby nejenže nÄ›koho hledala, ale také zaÄít nÄ›co nového a věřit, že daný ÄlovÄ›k nebude takový, jako její bývalý muž. Bohužel pÅ™esnÄ› z tohoto důvodu mnoho lidí dnes žádného partnera nemá. Je pochopitelné, že ÄlovÄ›k může mít strach. NÄ›kdy je ale dobré zkusit svůj strach pÅ™ekonat a zkusit najít nÄ›koho, kdo to má pÅ™esnÄ› jako vy. U takového ÄlovÄ›ka nemusíte mít obavu o to, že by vás podvedl, a to už jen proto, že si proÅ¡el tím stejným, jako vy a zažít už to rozhodnÄ› nechce. Je dobré po Äase zkusit najít nÄ›koho, kdo zažil to stejné, co vy. U takového ÄlovÄ›ka se nevÄ›ry bát mnohdy nemusíte.