Cítíte, že už to není v lásce ono?


Pokud cítíte, že už to není v lásce ono, možná by nebylo Å¡patné to zkusit zaÄít Å™eÅ¡it. ÄŒasto se s nÄ›Äím takovým můžeme setkat u žen a to proto, že zaÄnou mít po Äase pocit, že jim jejich muž nevÄ›nuje tolik pozornosti, kolik by mÄ›l, nezajímá se o nÄ› tak, jako se zajímal dříve apod.

Jestliže žena dojde k názoru, že to již v lásce není ono, kolikrát se bojí pÅ™ijít s nÄ›Äím takovým za svou poloviÄkou, jelikož se bojí toho, co nastane.

NÄ›kdy je nÄ›co takového ale tím nejlepším Å™eÅ¡ením. Pokud ÄlovÄ›ku, se kterým jste, Å™eknete vaÅ¡e pocity, může se to zmÄ›nit, pokud se ÄlovÄ›k rozhodne s tím nÄ›co dÄ›lat a pokud se nic nezmÄ›ní, budete vÄ›dÄ›t, že nemá smysl v daném vztahu jakkoliv pokraÄovat.

rudá růže

Nikdo by nemÄ›l být ve vztahu, který daného ÄlovÄ›ka nedÄ›lá Å¡Å¥astným. Pokud jste více smutní než Å¡Å¥astní, rozhodnÄ› to není dobÅ™e.

Vztah nemá být o tom, že se jeden bude trápit a druhému bude všechno jedno. I když je dnes mnoho vztahů, kde to přesně takto je, nemusí váš vztah být dalším vztahem, kde je to úplně stejné.

Jestliže cítíte, že daný vztah už není ono a láska už dávno vyprchala, bylo by vhodné si o tom promluvit.

KlidnÄ› se může stát, že jakmile zaÄnete, vaÅ¡e druhá poloviÄka vás pÅ™eruší a Å™ekne vám, že to vidí stejnÄ›. Pokud tomu tak bude, bude na vás, abyste se rozhodli, jestli se pokusíte to nÄ›jakým způsobem vyÅ™eÅ¡it nebo daný vztah ukonÄíte.

dva lidé

Jestliže se ale nÄ›co stává, pak je to to, že i když se dva lidé rozhodnou, že se daný vztah pokusí zachránit, na konec to stejnÄ› dopadne tak, že se po Äase daný vztah rozpadne, protože stále byl jen jeden ÄlovÄ›k tím, který se snažil, aby daný vztah fungoval.

I když se kolikrát může stát, že se ze zaÄátku snaží oba, ve výsledku je to tak, že se vždy snažil pouze jeden.

Pokud zaÄne láska vyprchávat, je dobré to zkusit Å™eÅ¡it. Když ani nÄ›co takového nepomůže, bude lepší od sebe odejít. Nikdo by se ve vztahu nemÄ›l trápit. O tom by to nikdy nemÄ›lo být.