Jakou barvu mají skutečně zebry


Jednou z vÄ›cí, které zajímají nejen dÄ›ti, je mimo jiné také otázka, jaké zbarvení má vlastnÄ› zebra. VÄ›tÅ¡ina z nás podvÄ›domÄ› pÅ™edpokládá, že se jedná o bílou barvu s Äernými pruhy. Je to proto, že bílou máme asociovánu s Äistotou, pÅ™iÄemž s Äernou je to naopak. OvÅ¡em je jasné, že naÅ¡e pÅ™edpoklady nemusí ani zdaleka odpovídat skuteÄnosti.

 

KoneÄnou odpovÄ›Ä nám může dát genetika. Můžeme analyzovat genotyp mnoha tÄ›chto zvířat, a to jak tÄ›ch ze zoologických. To bylo také provedeno, a výsledky byly pomÄ›rnÄ› pÅ™ekvapivé. Ukázalo se totiž, že odpovÄ›Ä je pomÄ›rnÄ› jasná.

 

rodina zeber

 

Ta byla dále potvrzena také analýzou chlupů a kůže, kdy se vzaly kožní folikuly i chlupové váÄky a byly podrobeny kompletní analýze na přítomnost Äi nepřítomnost urÄitých barevných markerů. Podle nich se dá urÄit, která barva je ta původní.

 

Výsledkem bylo zjiÅ¡tÄ›ní, že základní barva zebry je Äerná. Bílé pruhy jsou pak způsobeny tím, že v daných pásech byl genem zablokován výskyt melaninu, který je zodpovÄ›dný za tmavé zbarvení jak kůže, tak i srsti. To je ostatnÄ› také důvod, proÄ je neosrstÄ›ný Äenich zebry Äerný.

 

zebry jsou Äerné s bílými pruhy

 

Dává to smysl i z evoluÄního hlediska – ÄistÄ› bílé zvíře je mnohem nápadnÄ›jší než to Äerné. A vzhledem k tomu, že zebry se chtÄ›jí predátorům vyhnout, je jasné, že nejprve byly celé Äerné, pÅ™iÄemž bílé pruhy se objevily až pozdÄ›ji, když se vyvinulo stádní chování a ukázalo se, že Äernobílé zbarvení pÅ™ináší vÄ›tší výhody než nevýhody.

 

Je tedy jasné, že touto otázkou se již nemusíme zabývat, neboÅ¥ je vyÅ™eÅ¡ena s koneÄnou platností. To vÅ¡ak samozÅ™ejmÄ› neznamená, že máme vÅ¡echny odpovÄ›di. Například nevíme, kdy pÅ™esnÄ› se pruhy u zeber vyvinuly a jak tento vývoj probíhal. To je vÅ¡ak na delší výzkum, který je stále provádÄ›n. Není vÅ¡ak tak jednoduchý, neboÅ¥ nám chybí fosilní Äi jiné archeologické nálezy. Její vyÅ™eÅ¡ení by vÅ¡ak mohlo pomoci poodkrýt další záhadu v tom, jak evoluce vlastnÄ› pracuje.